Trường Mầm non xã Đông Lợi, thuộc xã Đông Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang là trường thuộc vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Trong những năm qua để thực hiện tốt Nghị Quyết số 73/NQ-TU ngày 10/12/2018 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Tuyên Quang (Khóa XVI) về huy động trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Nhà trường luôn xác định việc huy động trẻ mầm non ra lớp là một trong những tiêu chí quan trọng, Nhà trường đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm làm tốt công tác huy động trẻ mầm non ra lớp như: Rà soát số trẻ trong độ tuổi, tuyên truyền, vận động cha mẹ đưa trẻ đi nhà trẻ; vận động xã hội hóa kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm đồ dùng, đồ chơi cho các nhóm …Nhà trường đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy trong tỉnh và sự vào cuộc của các Ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xã Đông Lợi.

Năm 2020, Đảng Ủy, HĐND, UBND, MTTQ và các tổ chức đoàn thể xã Đông Lợi đã tặng 2 chiếc ty vi 32 in, trị giá 5.600.000đ cho 2 nhóm trẻ, nhóm trẻ  Đồng Nương và An Khang; Cán bộ giáo viên trường MN Đông Lợi tặng 1 ti vi 32 in, trị giá 2.800.00đ cho nhóm trẻ Phúc Thịnh. Phụ huynh học sinh ủng hộ ghế ngồi, đồ dùng, đồ chơi theo thiết bị thông tư 02/2010 trị giá 3.600.000đ. Ngày 21/11/2020, chi đoàn thanh niên công An huyện Sơn Dương ủng hộ 10 mục đồ dùng, đồ chơi theo thiết bị thông tư 02/2010 trị giá 2.000.000đ

Năm học 2021-2022 trường Mầm non Đông Lợi có tổng số 6 điểm trường, có 12 nhóm, lớp với tổng số trẻ là 355 trẻ. Trong đó có 03 nhóm trẻ, số trẻ đi nhà trẻ đầu năm là 77/233 trẻ; tỷ lệ huy động đạt 33%; Học kỳ II tăng lên 86/233 trẻ vượt chỉ tiêu so với kế hoạch được giao là 0,4%;  mẫu giáo có 9 lớp, có 269 trẻ; tỷ lệ huy động đạt 100%. Tổng số CBGV có 25 Đ/c. CBQL 02 Đ/c (GV Biên chế 18 đ/c; Hợp đồng 60 có 6 đ/c); Hợp  đồng  thiếu  giáo  viên 01đ /c. Trình độ đào tạo: Đại học có 11 Đ/c; CĐ 07 đ/c; TC 07 Đ/c.

Đầu năm học 2021-2022 trường Mầm non Đông Lợi đã được Công Ty TNHH Dệt may Hà Nam tặng cho 3 nhóm trẻ 30 chiếc bàn; Cá nhân ông Thạch Hồng Mạnh (thôn An Thịnh, xã Đông Lợi, Sơn Dương, Tuyên Quang) và anh Lê Phúc Trí (chủ siêu thị Hùng Bảo, thôn Gò Đình, xã Hồng Lạc, Sơn Dương, Tuyên Quang) đã tặng 30 chiếc ghế cho các cháu học sinh nhóm trẻ Đồng Nương.

Sau đây là một số hình ảnh

 

 

 

Trường mầm non Đông Lợi tiếp tục duy trì tỷ lệ huy động trẻ đi nhà trẻ năm học 2021-2022 và quyết tâm nâng cao hơn nữa tỷ lệ huy động trẻ ra nhóm trẻ vào các năm học tiếp theo.