Thực hiện Chương trình Phát triển văn hóa đọc thông qua thiết lập mô hình thư viện thân thiện cho học sinh tiểu học, vừa qua, tổ chức Good Neighbors International (GNI) đã bàn giao thư viện thân thiện cho Trường Tiểu học Hợp Hòa, xã Hợp Hòa, huyện Sơn Dương.

Thực hiện Chương trình Phát triển văn hóa đọc thông qua thiết lập mô hình thư viện thân thiện cho học sinh tiểu học, vừa qua, tổ chức Good Neighbors International (GNI) đã bàn giao thư viện thân thiện cho Trường Tiểu học Hợp Hòa, xã Hợp Hòa, huyện Sơn Dương.

 


Đại diện tổ chức GNI bàn giao thư viện cho Trường Tiểu học Hợp Hòa.

 


Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc sách tại thư viện.

 

Công trình thư viện thân thiện được tổ chức GNI hỗ trợ 100% kinh phí với tổng số tiền hỗ trợ 800 triệu đồng, bao gồm các hạng mục: xây dựng nhà thư viện, hỗ trợ sách, máy tính, hệ thống giá sách, bàn đọc… Sau 3 tháng xây dựng, đến nay công trình đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng. Sự có mặt của thư viện thân thiện Trường Tiểu học Hợp Hòa sẽ góp phần nâng cao nhận thức về văn hóa đọc cho học sinh; đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo; thực hiện mục tiêu, chiến lược phát triển của nhà trường trong giai đoạn mới.

Theo Đinh Dương http://sonduong.gov.vn